Minggu, 10 Februari 2013

7 ‘I am’ (= Aku adalah) dalam Injil Yo­hanes


7 ‘I am’ (= Aku adalah) dalam Injil Yo­hanes

Kata Yesus kepada mereka: "Akulah roti hidup; barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi, dan barangsiapa percaya kepada-Ku,
ia tidak akan haus lagi.(Yoh 6:35)

 Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya:
"Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan
berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup."
( Yoh 8:12)

Akulah pintu; barangsiapa masuk melalui Aku (Yesus), ia akan selamat
dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. (Yoh 10:9)

 Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya;  (Yoh 10:11)

Jawab Yesus: "Akulah kebangkitan dan hidup;  barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati,   (Yohanes 11:25)

Kata Yesus kepadanya:  "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa,
kalau tidak melalui Aku. (Yohanes 14:6)

Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku (Yesus)  dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak,
sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.  (Yoh 15:5)

http://www.golgothaministry.org/


IMMANUEL
JESUS BLESSING

Tidak ada komentar:

Posting Komentar