Jumat, 08 Februari 2013

" YESUS KRISTUS ADALAH TUHAN "


1. Etimologi :

Dalam Alkitab terjemahan LAI: Kata "Tuhan" dengan huruf "T" kapital diterjemahkan dari kata Ibrani אדון - 'ADON , 'âlef-dâlet-vâv-nûn dan kata אדני - 'ADONAY, 'âlef-dâlet-nûn-yõd. Kata ini di samping bermakna Tuhan, juga berarti tuan, majikan, induk semang, bahasa kerennya "boss".

Kata אדני - 'ADONAY sepadan dengan kata Yunani untuk "κυριος - KURIOS". Bahasa Inggris (King James Version) menerjemahkannya dengan Lord dan lord. Dalam bahasa jawa 'Gusti'. "κυριος - KURIOS" adalah salah satu gelar Yesus Kristus, yang dalam Alkitab Perjanjian Baru diterjemahkan khusus untuk Yesus Kristus dengan kata Indonesia "Tuhan". Pengucapan Tuhan Yesus Kristus dalam bahasa Yunani adalah 'kurios iêsous christos', dalam bahasa Ibrani disebut "'adonâi yehõshûa' hamashiakh" atau "rebbe melekh hamoshiakh yehõshua'".

Kata "κυριος - KURIOS" berasal dari kata "κυρος - KUROS", supremasi, keunggulan; dan kata "κυριος - KURIOS" itu ditujukan kepada pribadi yang memiliki orang atau benda sehingga pribadi itu memiliki kuasa untuk mengatur orang atau benda yang menjadi miliknya.

Berikut ini macam-macam penjelasan makna "kurios" dari beberapa Kamus Yunani :

Sumber: Online Bible Greek Lexicon :

KURIOS, from KUROS (supremacy); noun masculine

Authorized Version - Lord 667, lord 54, master 11, sir 6, Sir 6, misc
4; 748 words

1) he to whom a person or thing belongs, about which he has power of deciding; master, lord

1a) the possessor and disposer of a thing

1a1) the owner; one who has control of the person, the master

1a2) in the state: the sovereign, prince, chief, the Roman emperor

1b) is a title of honour expressive of respect and reverence, with which servants greet their master

1c) this title is given to: God, the Messiah

-----

Sumber:
A Greek-English Lexicon of the New Testament and Early Christian Literature, Third Edition, Revised and Edited by Frederick William Danker, © 2000 The University of Chicago.

KURIOS, KURIA, KURION, adverb from KURIOS. The primary meaning relates to possession of power or authority, in various senses: strong, authoritative, valid, ruling; then to that which is preeminently important principal, essential.

KURIOS, KURIOU, KURIÔ (the masculine form of the substantive adjective KURIOS, feminine KURIA), generally lord, master.

1. one who is in charge by virtue of possession, owner, of one who has come of age and controls his own property.

a. of things with impersonal object: KURIOS TOU AMPELÔNOS, owner of the vineyard; KURIOS TÊS OIKIAS, the master of the house. The meaning owner
easily passes into that of lord, master, one who has full control of something: TOU KURIOU TOU THERISMOU OPHÔS, the Lord of the harvest; KURIOS TOU SABBATOU, Lord of the Sabbath.

b. with a personal object: opposed to DOULOS. HO KURIOS TOU DOULOU, the lord of that servant.

2. one who is in a position of authority, lord, master

a. of earthly beings, as a designation of any persons of high position: of husband in constrast to wife; of father by his son; of an official in high position, by those who have dealings with him.

b. of transcendent beings

c. as adesignation of God where it frequently replaces the name YHVH in the Masoretic Text. Without the article, like a personal name: AGGELOS KURIOU, DOXA KURIOU, DOULÊ KURIOS, NOMOS KURIOS, TO ONOMA KURIOS, PNEUMA KURIOS, TO RHÊMA KURIOS, PHÔNÊ KURIOS, KHEIR KURIOS, HO KRISTOS KURIOU.

d. With the sphere of his lordship more definitely expressed KURIOS TOU OURANOU KAI TÊS GÊS, Lord of heaven and earth; KURION TÔN KURIEUONTÔN, Lord of lords; KURIOS HO THEOS, The Lord God; KURIOS HO THEOS ISRAÊL, the Lord God of Israeli.

e. Closely connected with the custom of applying the term KURIOS to deities is that of honoring (deified) rulers with the same title.

f. KURIOS is also used in reference to Jesus.

g. In Old Testament quotations, where it is understood of the Lord of the new community,

h. Apart from Old Testament quotation, Matthew and Marks speak Jesus as KURIOS only in one passive (words of Jesus himself), but they record that he was addressed as KURIE. Luke refers to Jesus much more frequently as HO KURIOS.

i. Even in the passages already mentioned the use of the word KURIOS raises Jesus above the human level.

j. In some places it is not clear whether God or Christ is meant, Acts 9:31; 1 Corinthians 4:19, etc.

k. Of other transcendent beings;

l. An angel

m. In contrast to the one KURIOS of the Christians there are THEOI POLLOI KAI KURIOI POLLOI, many gods and many lords.

-----

Sumber:
Shorter Lexicon of the Greek New Testament, F. Wilbur Gingrich, © 1983 The University of Chicago

KURIOS, KURIOU, KURIÔ, lord, Lord, master

1. generally:

a. owner, master, lord, one who has full control of someting

b. as a respectful designation used in addressing persons of varying sosial or political rank, often equivalent to our sir

2. in specialized usage:

a. as a designation of God

b. as a designation of the Roman emperor

c. as a designation of Jesus Christ, with emphasis on his authority and frequently in contract to DOULOS. Because of the editorial interests of the evangelists it is difficult to determine the precise level of social recognition or status awareness in reported dialogue.

d. In some passages it is not clear whether God or Christ is meant

e. as designation of a divine messenger

f. in general of beings or persons who elicit devotion appropriate to deity (deities).

Alkitab sering menggunakan 'lawan kata' dalam menjelaskan makna suatu kata. Jika kita tidak memahami kata "gelap", tetapi memahami kata "terang", maka dengan mengatakan bahwa "gelap" adalah lawan dari "terang", maka kita akan mendapat pemahaman itu. Demikian pula "murid" vs "guru"; "laki-laki" vs "perempuan"; "tua" vs "muda", dan seterusnya.

Perlu diketahui bahwa kata "κυριος - KURIOS" (Tuhan atau tuan) itu senantiasa dipertentangkan (antonym) dengan kata "δουλος – DOULOS" (hamba) sedangkan kata "θεος – THEOS" (Allah) senantiasa dipertentangkan (antonym) dengan 'ανθρωπος -ANTRÔPOS' (manusia).

Lawan dari kata "Allah" (Ibrani: " אל - 'EL", אלוה - 'ELOAH, dan " אלהים - 'ELOHIM"; Yunani: "θεος – THEOS") adalah kata "manusia" dan/atau "dunia", dan lain-lain.

Kita perhatikan ayat-ayat dibawah ini :

* Hakim-hakim 9:13
Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka: Masakan aku meninggalkan air buah anggurku, yang menyukakan hati Allah (ELOHIM) dan manusia (ANASHIM), dan pergi melayang di atas pohon pohon?
KJV, And the vine said unto them, Should I leave my wine, which cheereth God and man, and go to be promoted over the trees?
Hebrew
וַתֹּאמֶר לָהֶם הַגֶּפֶן הֶחֳדַלְתִּי אֶת־תִּירֹושִׁי הַֽמְשַׂמֵּחַ אֱלֹהִים וַאֲנָשִׁים וְהָלַכְתִּי לָנוּעַ עַל־הָעֵצִֽים׃
Translit, VATO'MER LAHEM HAGEFEN HEKHODALTI ET-TIROSHI HAMESAMEAKH ELOHIM VA'ANASHIM VEHALAKHTI LANUA AL-HA'ETSIM

* Kisah Para Rasul 24:16
Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah (theos) dan manusia (anthrôpos).
KJV, And herein do I exercise myself, to have always a conscience void to offence toward God, and toward men.
TR, εν τουτω δε αυτος ασκω απροσκοπον συνειδησιν εχειν προς τον θεον και τους ανθρωπους διαπαντος
Translit, en toutô de autos askô aproskopon suneidêsin ekhein pros ton theon kai tous anthrôpous diapantos

Lawan dari kata "Tuhan" dan "tuan" (Ibrani: אדני - 'ADONAY ; Yunani: "κυριος - KURIOS") adalah "hamba". Jadi, yang dimaksud dengan "Tuhan" adalah "bukan-hamba".

Kita perhatikan ayat-ayat dibawah ini :

* Maleakhi 1:6
Seorang anak (BEN) menghormati bapanya ('AV) dan seorang hamba ('EVED) menghormati tuannya ('ADÕN). Jika Aku ini bapa, di manakah hormat yang kepada-Ku itu? Jika Aku ini tuan, di manakah takut yang kepada-Ku itu? firman TUHAN semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina nama-Ku. Tetapi kamu berkata: 'Dengan cara bagaimanakah kami menghina nama-Mu?'
KJV, A son honoureth his father, and a servant his master: if then I be a father, where is mine honour? and if I be a master, where is my fear? saith the LORD of hosts unto you, O priests, that despise my name. And ye say, Wherein have we despised thy name?
Hebrew
בֵּן יְכַבֵּד אָב וְעֶבֶד אֲדֹנָיו וְאִם־אָב אָנִי אַיֵּה כְבֹודִי וְאִם־אֲדֹונִים אָנִי אַיֵּה מֹורָאִי אָמַר ׀ יְהוָה צְבָאֹות לָכֶם הַכֹּֽהֲנִים בֹּוזֵי שְׁמִי וַאֲמַרְתֶּם בַּמֶּה בָזִינוּ אֶת־שְׁמֶֽךָ׃
Translit, BEN YEKHABED AV VE'EVED ADONAV VE'IM-AV ANI AYEH KHEVODI VE'IM-ADONIM ANI AYEH MORAI AMAR YEHOVAH TSEVA'OT LAKHEM HAKOHANIM BOZEI SHEMI VA'AMARTEM BAMEH VAZINU ET-SHEMEKHA

* Matius 10:24
"Seorang murid ('mathêtês') tidak lebih dari pada gurunya ('didaskalos'), atau seorang hamba ('doulos') dari pada tuannya ('kurios')."
KJV, The disciple is not above his master, nor the servant above his lord.
TR, ουκ εστιν μαθητης υπερ τον διδασκαλον ουδε δουλος υπερ τον κυριον αυτου
Translit, ouk estin mathêtês huper ton didaskalon oude doulos huper ton kurion autou

Bentuk lain panggilan "κυριος - KURIOS"

Istilah lainnya yang penuh penghormatan adalah "κυριε – KURIE" , bentuk panggilan dari "κυριος - KURIOS". Dalam kitab-kitab Injil barangkali kata ini adalah padanan kata Aram "rabbi" atau "mari" (Tuanku), yang dipakai sebagai gelar yang mengandung penghormatan besar :

* Matius 8:2
Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada-Nya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata: "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku.
KJV, And, behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.
TR, και ιδου λεπρος ελθων προσεκυνει αυτω λεγων κυριε εαν θελης δυνασαι με καθαρισαι
Translit, kai idou lepros elthôn prosekunei autô legôn kurie ean thelês dunasai me katharisai

* Matius 8:8
Tetapi jawab perwira itu kepada-Nya: "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh
KJV, The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.
TR, και αποκριθεις ο εκατονταρχος εφη κυριε ουκ ειμι ικανος ινα μου υπο την στεγην εισελθης αλλα μονον ειπε λογον και ιαθησεται ο παις μου
Translit, kai apokritheis ho ekatontarchos ephê kurie ouk eimi ikanos ina mou hupo tên stegên eiselthês alla monon eipe logon kai iathêsetai ho pais mou

Panggilan "κυριε – KURIE" tersebut merujuk kepada Yesus sebagai "Guru" yang patut dihormati, ada kalanya Yesus disapa dengan cara ini karena Ia mempunyai kuasa ajaib. Dan perhatikan terjemahan KJV, menterjemahkannya dengan "Lord" dengan awalan huruf kapital, yang bermakna "Tuhan".


2. Permasalahan terjemahan "kurios" dalam bahasa Indonesia:

Penerjemahan kata "κυριος - KURIOS" dalam Alkitab seringkali dipermasalahkan oleh kalangan non-Kristiani dan kalangan dari Unitarian/SSY. Memang, istilah "κυριος - KURIOS" tidak menunjuk pada atribut apakah dia manusia atau Allah (bandingkan dengan kara arab "RABB"). Kata "κυριος - KURIOS" itu menunjuk kepada kuasa, kedaulatan. Jadi bisa dipakai untuk manusia bisa juga buat Allah.

Dalam Alkitab Perjanjian Baru (PB), penerjemah Alkitab bahasa Indonesia lebih banyak menterjemahkan kata "κυριος - KURIOS" dengan kata "Tuhan" daripada "Tuan" untuk Yesus (sesuai konteks), ini bukanlah suatu terjemahan yang plin-plan. Penggunaan kata "Tuhan" untuk Yesus Kristus di seluruh PB justru konsisten pada kepercayaan Kristianitas. Pemilihan ini adalah untuk menekankan segi ilahi Yesus Kristus. Tapi bukan atas dasar itu maka orang kristen menganggap Yesus itu ilahi. Tidak masalah kalau semua kata "Tuhan" (terjemahan kata "κυριος - KURIOS") diganti "Tuan", karena Yesus tetap hakekatnya adalah Allah.

Permasalahan terjemahan "κυριος - KURIOS" sebagai "Tuhan" dalam Alkitab LAI yang ditujukan kepada Yesus Kristus, itu dipersoalkan karena bobot kata "Tuhan" dalam bahasa Indonesia adalah lebih dari sekedar "tuan". Karena kata "Tuhan" ini lebih bermakna "Tuan yang ilahi" atau gelar "Tuan" yang ditujukan untuk Allah, yaitu Tuan dari segala tuan.

Namun, penerjemahan-penerjemahan kata "κυριος - KURIOS" sebagai "Tuhan" kepada Yesus Kristus adalah tepat. Karena Yesus Kristus memiliki kedua hakekat dalam diriNya, Allah dan manusia. Sebagai manusia, Dia lapar, haus, menderita, dan lain-lain. Sebagai Allah, Yesus Kristus itu 'pra-eksistensi', silahkan kaji ayat-ayat dibawah ini :

* Yohanes 8:58
Kata Yesus kepada mereka: 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada.'
KJV, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.
TR, ειπεν αυτοις ο ιησους αμην αμην λεγω υμιν πριν αβρααμ γενεσθαι εγω ειμι
Translit, eipen autois ho iêsous amên amên legô humin prin abraam genesthai egô eimi

Note:
Kata kerja 'γενεσθαι - genestai', "ada", "menjadi", "eksis" ditulis dalam bentuk second aorist, mirip dengan simple past tense, sedangkan "Aku telah ada", egô eimi, seharusnya "Aku ada" ditulis dalam bentuk Present Tense. Menurut kaidah tata bahasa Yunani, perbedaan kedua kata kerja ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu 'timeless being'.

Silahkan perhatikan ayat Yohanes 8:58 dalam The Orthodox Jewish Brit Chadasha (OrthJBC) :

"Rebbe, Melech HaMoshiach said to them, 'Omein, omein, I say to you, before Avraham came into being, Ani hu.'"

Note:
Ungkapan Ibrani, "אֲנִי־הוּא - ANI HU" dalam Perjanjian Lama hanya digunakan oleh TUHAN Allah, tidak pernah digunakan oleh manusia.

Maka, jika seorang Kristiani mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan ( "κυριος - KURIOS") maka Dia adalah "boss", penguasa, majikan, pemilik. Namun bagi seorang Kristiani, bukan hanya itu saja. Kata itu dipakai sebagai gelar bagi Yesus bahwa Dia adalah Tuhan ("Tuan yang ilahi" atau "Tuan diatas segala tuan"). Karena Kristianitas mengimani YESUS KRISTUS ADALAH ALLAH (Theos).


3. Gelar "κυριος - KURIOS" kepada Yesus Kristus :

a. Gelar "κυριος - KURIOS", Tuhan, dinyatakan pertama kali diucapkan kepada pribadi yang bernama Yesus, oleh Malaikat Gabriel :

* Lukas 2:11

Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud.
KJV, For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord.
TR, οτι ετεχθη υμιν σημερον σωτηρ ος εστιν χριστος κυριος εν πολει δαβιδ
Translit, hoti etekhthê humin sêmeron sôtêr hos estin christos kurios en polei dabid

* Lukas 1 :33
dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan."
KJV, And he shall reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there shall be no end.
TR, και βασιλευσει επι τον οικον ιακωβ εις τους αιωνας και της βασιλειας αυτου ουκ εσται τελος
Translit, kai basileusei epi ton oikon iakôb eis tous aiônas kai tês basileias autou ouk estai telos

Gelar Rajawi semesta alam, di dunia dan di akhirat dengan kuasa yang tidak terbatas dan kekal, karena "KerajaanNya tidak akan berkesudahan" (Lukas 1:33). Secara ajaib, ini telah pula dirujukkan Perjanjian Lama ini :

* Yesaya 9:5,6
9:5 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.
KJV, For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.
Hebrew
כִּי־יֶלֶד יֻלַּד־לָנוּ בֵּן נִתַּן־לָנוּ וַתְּהִי הַמִּשְׂרָה עַל־שִׁכְמֹו וַיִּקְרָא שְׁמֹו פֶּלֶא יֹועֵץ אֵל גִּבֹּור אֲבִיעַד שַׂר־שָׁלֹֽום׃
Translit, KI-YELED YULAD-LANU BEN NITAN-LANU VATEHI HAMISRAH AL-SYIKHMO VAYIKRA SYEMO PELE YO'ETS EL GIBOR AVI-AD SARO-SYALOM

9:6 Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan TUHAN semesta alam akan melakukan hal ini.
KJV, Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David, and upon his kingdom, to order it, and to establish it with judgment and with justice from henceforth even for ever. The zeal of the LORD of hosts will perform this.
Hebrew
לְמַרְבֵּה כ] (לְמַרְבֵּה ק) הַמִּשְׂרָה וּלְשָׁלֹום אֵֽין־קֵץ עַל־כִּסֵּא דָוִד וְעַל־מַמְלַכְתֹּו לְהָכִין אֹתָהּ וּֽלְסַעֲדָהּ בְּמִשְׁפָּט וּבִצְדָקָה מֵעַתָּה וְעַד־עֹולָם קִנְאַת יְהוָה צְבָאֹות תַּעֲשֶׂה־זֹּֽאת׃ ס
Translit, LEMARBEH LEMARBEh HAMISRAH ULESYALOM EIN-KETS AL-KISE DAVID VE'AL-MAMLAKHTO LEHAKHIN OTA ULESA'ADA BEMISHPAT UVITSDAQAH ME'ATAH VE'AD-OLAM KINAT YEHOVAH TSEVA'OT TA'ASE-ZOT

Bagi sosok ANAK yang mempunyai "lambang pemerintahan" diatas bahuNyA.... Dengan kekuasaan besar, damai sejahtera yang tidak berkesudahan.... Dengan keadilan dan kebenaran sampai selama-lamanya. Maka dengan jelas sekali Alkitab menyatakan Yesus Kristus sebagai Penguasa ("κυριος - KURIOS").

b. Kedudukan Yesus sebagai Tuhan atas semesta alam juga diteguhkan oleh Dia sendiri :

* Yohanes 13:13-14
13:13 Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan Tuhan
KJV, Ye call me Master and Lord: and ye say well; for so I am.
TR, υμεις φωνειτε με ο διδασκαλος και ο κυριος και καλως λεγετε ειμι γαρ
Translit, humeis phôneite me ho didaskalos kai ho kurios kai kalôs legete eimi gar

13:14 Jadi jikalau Aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu;
KJV, If I then, your Lord and Master, have washed your feet; ye also ought to wash one another's feet.
TR, ει ουν εγω ενιψα υμων τους ποδας ο κυριος και ο διδασκαλος και υμεις οφειλετε αλληλων νιπτειν τους ποδας
Translit, ei oun egô enipsa humôn tous podas ho kurios kai ho didaskalos kai humeis opheilete allêlôn niptein tous podas

* Matius 28:20
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
KJV, Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.
TR, διδασκοντες αυτους τηρειν παντα οσα ενετειλαμην υμιν και ιδου εγω μεθ υμων ειμι πασας τας ημερας εως της συντελειας του αιωνος αμην
Translit, didaskontes autous têrein panta hosa eneteilamên humin kai idou egô meth humôn eimi pasas tas hêmeras eôs tês sunteleias tou aiônos amên

Lukas sering menyebut Yesus "κυριος - KURIOS" dalam artian 'Tuhan' bukan 'Tuan' biasa, dengan kata sandang "ο κυριος ; HO KURIOS" bila berceritera :

* Lukas 7:13
Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan, lalu Ia berkata kepadanya: "Jangan menangis!
KJV, And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not.
TR, και ιδων αυτην ο κυριος εσπλαγχνισθη επ αυτη και ειπεν αυτη μη κλαιε
Translit, kai idôn autên ho kurios esplagchnisthê ep autê kai eipen autê mê klaie

* Lukas 10:1
Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi-Nya.
KJV, After these things the LORD appointed other seventy also, and sent them two and two before his face into every city and place, whither he himself would come.
TR, μετα δε ταυτα ανεδειξεν ο κυριος και ετερους εβδομηκοντα και απεστειλεν αυτους ανα δυο προ προσωπου αυτου εις πασαν πολιν και τοπον ου εμελλεν αυτος ερχεσθαι
Translit, meta de tauta anedeixen ho kurios kai heterous hebdomêkonta kai apesteilen autous ana duo pro prosôpou autou eis pasan polin kai topon emellen autos erkhesthai.

Dan ayat-ayat lain di Injil Lukas.

Penggunaan gelar ho kurios itu mengisyaratkan bahwa Lukas benar-benar menyadari bahwa arti lengkap gelar ini tidak dipahami sebelum kebangkitan. Tetapi Lukas ingin menunjukkan bahwa selama hidupNya dalam pelayananNya di dunia ini, Yesus bertindak dengan otoritas yang sama yang dimilikiNya baik sebelum dan sesudah kebangkitanNya.

Lebih jelas dalam ayat-ayat dibawah ini Yesus merujuk bahwa diriNya "κυριος - KURIOS" yang ilahi, Tuhan, Tuan diatas segala tuan :

* Matius 7:21-23
7:21 Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.
KJV, Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven.
TR, ου πας ο λεγων μοι κυριε κυριε εισελευσεται εις την βασιλειαν των ουρανων αλλ ο ποιων το θελημα του πατρος μου του εν ουρανοις
Translit, ou pas ho legôn moi kurie kurie eiseleusetai eis tên basileian tôn ouranôn all ho poiôn to thelêma tou patros mou tou en ouranois

7:22 Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?
KJV, Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?
TR, πολλοι ερουσιν μοι εν εκεινη τη ημερα κυριε κυριε ου τω σω ονοματι προεφητευσαμεν και τω σω ονοματι δαιμονια εξεβαλομεν και τω σω ονοματι δυναμεις πολλας εποιησαμεν
Translit, polloi erousin moi en ekeinê tê hêmera kurie kurie ou tô sô onomati proephêteusamen kai tô sô onomati daimonia exebalomen kai tô sô onomati dunameis pollas epoiêsamen

7:23 Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!"
KJV, And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.
TR, και τοτε ομολογησω αυτοις οτι ουδεποτε εγνων υμας αποχωρειτε απ εμου οι εργαζομενοι την ανομιαν
Translit, kai tote homologêsô autois hoti oudepote egnôn humas apokhôreite ap emou hoi ergazomenoi tên anomian

Perhatikan ayat 21 diatas, Yesus jelas menyatakan dirinya adalah "κυριος - KURIOS", "Tuan, Penguasa, Pemilik" atas Kerajaan Surga. Dan pemilik dan penguasa Kerajaan Surga tidak lain adalah Allah sendiri.

Banyak sekali rujukan-rujukan dalam Alkitab, yang menyatakan secara jelas bahwa Yesus adalah "κυριος - KURIOS" : "Tuhan", Pencipta, yang berkedudukan sebagai "Tuan, Penguasa, Pemilik", diantaranya sebagai berikut :

* Yohanes 1:3
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
KJV, All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.
TR, παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν
Translit, panta di autou egeneto kai khôris autou egeneto oude en ho gegonen

* Kolose 1:16
karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa; segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
KJV, For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:
TR, οτι εν αυτω εκτισθη τα παντα τα εν τοις ουρανοις και τα επι της γης τα ορατα και τα αορατα ειτε θρονοι ειτε κυριοτητες ειτε αρχαι ειτε εξουσιαι τα παντα δι αυτου και εις αυτον εκτισται
Translit, hoti en autô ektisthê ta panta ta en tois ouranois kai ta epi tês gês ta horata kai ta haorata eite thronoi eite kuriotêtes eite arkhai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai.

Seseorang yang telah mendapat jamahan dari Roh Kudus-lah yang dapat mengaku 'Yesus adalah Tuhan' :

* 1 Korintus 12:3
Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorangpun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata: 'Terkutuklah Yesus!' dan tidak ada seorangpun, yang dapat mengaku: 'Yesus adalah Tuhan', selain oleh Roh Kudus.
KJV, Wherefore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed: and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost.
TR, διο γνωριζω υμιν οτι ουδεις εν πνευματι θεου λαλων λεγει αναθεμα ιησουν και ουδεις δυναται ειπειν κυριον ιησουν ει μη εν πνευματι αγιω
Translit, dio gnôrizô humin hoti oudeis en pneumati theou lalôn legei anathema iêsoun kai oudeis dunatai eipein kurion iêsoun ei mê en pneumati hagiô

Yesus Kristus adalah Tuhan ("κυριος - KURIOS"), Dia juga adalah Allah ("θεος - THEOS"), perhatikan pengakuan Tomas dalam ayat ini :

* Yohanes 20:28
Tomas menjawab Dia: "Ya Tuhanku dan Allahku!"
KJV, And Thomas answered and said unto him, My LORD and my God.
TR και απεκριθη ο θωμας και ειπεν αυτω ο κυριος μου και ο θεος μου
Translit, kai apekrithê ho thômas kai eipen autô ho kurios mou kai ho theos mou

Yesus Kristus adalah Sang Firman yang menjadi manusia, Allah yang menyatakan diri-Nya dalam wujud manusia :

* Yohanes 1:14
Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
KJV, And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.
TR, και ο λογος σαρξ εγενετο και εσκηνωσεν εν ημιν και εθεασαμεθα την δοξαν αυτου δοξαν ως μονογενους παρα πατρος πληρης χαριτος και αληθειας
Translit, kai ho logos sarx egeneto kai eskênôsen en hêmin kai etheasametha tên doxan autou doxan hôs monogenous para patros plêrês kharitos kai alêtheias

* 1 Timotius 3:16
Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita: 'Dia, yang telah menyatakan diri-Nya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam Roh; yang menampakkan diri-Nya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah; yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan.
KJV, And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.
TR, και ομολογουμενως μεγα εστιν το της ευσεβειας μυστηριον θεος εφανερωθη εν σαρκι εδικαιωθη εν πνευματι ωφθη αγγελοις εκηρυχθη εν εθνεσιν επιστευθη εν κοσμω ανεληφθη εν δοξη
Translit, kai homologoumenôs mega estin to tês eusebeias mustêrion theos ephanerôthê en sarki edikaiôthê en pneumati ôphthê aggelois ekêruchthê en ethnesin episteuthê en kosmô anelêphthê en doxê .


IMMANUEL
JESUS BLESSING

Tidak ada komentar:

Posting Komentar